Quy chế - Hướng dẫn tuyển sinh

Văn bản quy chế - hướng dẫn tuyển sinh và thi THPT

STT Số ký hiệu Tiêu đề Ngày ban hành 1 09/2020/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 07/05/2020 2 15/2020/TT-BGDĐT Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 26/05/2020 1 3092018 Công bố danh sách các cơ sở GDĐH, CĐSP, TCSP hoàn thành báo báo cáo tự đánh giá, được kiểm định; danh sách được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng GD; danh sách...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?