Thông tin tuyển sinh

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2024, cụ thể như sau:...

Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo: " Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội "....

Hướng dẫn tra cứu kết quả, xác nhận nhập học và nhập học đại học chính quy năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hướng dẫn thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển, xác nhận nhập học và chuẩn bị hồ sơ nhập học đại học chính quy năm 2023...

Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy phương thức xét tuyển kết quả thi THPT năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo mức điểm trúng tuyển đại học chính quy phương thức xét tuyển kết quả thi THPT (100) năm 2023....

Thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học chính quy với phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy đối với phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023....

Thông báo kết quả xét tuyển đại học với phương thức 500 (Xét tuyển chứng chỉ quốc tế) năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo mức điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 của phương thức xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế - mã 500, cụ thể như sau:...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?