Thông tin tuyển sinh

Thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển thạc sĩ đợt 1 năm 2024

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo tới các thí sinh lịch phỏng vấn xét tuyển thạc sĩ đợt 1 năm 2024:...

Thông báo Tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2024 (Bổ sung)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ Quản lí văn hoá (mã số 9229042) theo các nội dung sau:...

Thông báo Tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2024 với 36 chương trình đào tạo thạc sĩ (tổng 300 chỉ tiêu cả năm) và 30 chương trình đào tạo tiến sĩ (tổng 120 chỉ tiêu cả năm) theo các nội dung sau:...

Thông báo danh sách trúng tuyển và kế hoạch nhập học, khai giảng thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2 năm 2023

Căn cứ quyết định số 4937/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/12/2023 của Đại học Quốc Gia Hà Nội về việc phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo sau đại học đợt 2 năm 2023....

Thông báo điểm trúng tuyển thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2 năm 2023 và Lịch khai giảng sau đại học khóa QH-2023-X

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN thông báo Quyết định phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ đợt 2 năm 2023 và Lịch khai giảng sau đại học khóa QH-2023-X, cụ thể như sau:...

Thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023....

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?