Thông tin tuyển sinh

THÔNG BÁO điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2 năm 2021

Căn cứ Công văn số 2455/ĐHQGHN-ĐT ngày 20/8/2021 của ĐHQGHN, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trân trọng thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2 năm 2021....

Thông báo danh sách trúng tuyển thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2021....

Thông báo kết quả tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trân trọng thông báo kết quả và kế hoạch nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021....

Thông báo lịch thi và danh sách thí sinh dự tuyển thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Hội đồng tuyển sinh Trường ĐHKHXH&NV trân trọng thông báo lịch thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021 cho các thí sinh dự tuyển trình độ thạc sĩ của Trường ĐHKHXH&NV và Khoa Luật - ĐHQGHN....

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ năm 2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN thông báo tuyển sinh đào tạo 44 chuyên ngành thạc sĩ (350 chỉ tiêu), 31 chuyên ngành tiến sĩ (50 chỉ tiêu) năm 2021....

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển và kế hoạch nhập học, khai giảng sau đại học đợt 2 năm 2020

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển và kế hoạch nhập học, khai giảng sau đại học đợt 2 năm 2020....

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?