Thông tin tuyển sinh

Thông báo danh sách trúng tuyển và kế hoạch nhập học thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2022

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo danh sách trúng tuyển và kế hoạch nhập học thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2022.

Căn cứ Quyết định số 1584/QĐ-XHNV và 1585/QĐ-XHNV ngày 22/6/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc công nhận học viên trúng tuyển đào tạo thạc sĩ và đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2022, thực hiện quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội về công tác nhập học và tổ chức đào tạo, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn  trân trọng thông báo tới các thí sinh trúng tuyển như sau:
Danh sách thí sinh trúng tuyển:
- Bậc thạc sĩ: XEM TẠI ĐÂY
- Bậc tiến sĩ: XEM TẠI ĐÂY
(Danh sách trúng tuyển chỉ công nhận những thí sinh đã đủ điều kiện về minh chứng ngoại ngữ đầu vào theo Công văn số 1255/ĐHQGHN-ĐT ngày 15/4/2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thí sinh phải hoàn thành việc nộp minh chứng ngoại ngữ để được công nhận trúng tuyển.)
A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬP HỌC:
1. Thời gian nhập học: từ 8h30 – 16h30 ngày 30/6/2022 (Thứ Năm)
2. Địa điểm: Phòng 307 nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội.
- Danh sách thí sinh trúng tuyển nhập học thạc sĩ: XEM TẠI ĐÂY
- Danh sách thí sinh trúng tuyển nhập học tiến sĩ: XEM TẠI ĐÂY
B. THỦ TỤC NHẬP HỌC
Thí sinh trúng tuyển cần chuẩn bị thủ tục nhập học như sau:
1.  Hồ sơ nhập học: gồm các giấy tờ có trong danh mục dưới đây (cho vào 1 túi đựng Hồ sơ được bán ngoài hiệu sách). Ngoài bìa ghi rõ Hồ sơ nhập học, Chuyên ngành, Họ tên, ngày sinh, địa chỉ, điện thoại.
- Gửi file  ảnh 3x4 về địa chỉ: nguyenchunghieu1991ussh@gmail.com và kèm theo trong thư thông tin: họ tên, ngày sinh, bậc đào tạo, chuyên ngành trúng tuyển (Lưu ý file ảnh đặt tên theo tên học viên))
 Nhập học bậc thạc sĩ: 
TT Nội dung hồ sơ
1 01 bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học kèm theo bản chính (để kiểm tra). Nếu thí sinh trúng tuyển tốt nghiệp đại học ở nước ngoài phải có văn bản xác nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và đào tạo.
2 01 bản sao công chứng Bảng điểm đại học.
3 01 bản Sơ yếu lí lịch tự thuật, có xác nhận của cơ quan đối với thí sinh được cơ quan cử đi học và xác nhận của chính quyền địa phương đối với thí sinh tự túc.
4 01 bản sao công chứng Chứng nhận bổ túc kiến thức đại học (đối với diện thí sinh thi từ ngành gần/khác phải học Bổ túc kiến thức đại học đã đăng kí trên cổng thông tin tuyển sinh). Những thí sinh thi tuyển nhưng chưa được cấp chứng nhận bổ túc kiến thức sẽ được các Khoa/Bộ môn thông báo tổ chức đào tạo bổ túc kiến thức, phải hoàn thành và nộp chứng nhận trước khi có Quyết định công nhận học viên sau đại học (dự kiến ban hành tháng 11 năm 2022)
5 01 bản sao công chứng Văn bằng/Chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định.
6 Minh chứng chứng nhận đối tượng ưu tiên của thí sinh (nếu thí sinh đăng kí theo diện ưu tiên):
-  Bản sao công chứng hộ khẩu và Giấy khai sinh (đối với diện hưởng ưu tiên là người dân tộc thiểu số sinh sống 2 năm liên tục trở lên tại các địa phương được quy định là Khu vực 1)
-   Bản sao công chứng hộ khẩu và quyết định của cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, điều động công tác (đối với diện hưởng ưu tiên công tác liên tục 2 năm trở lên tại các địa phương được quy định là Khu vực 1)
-  Bản sao công chứng các giấy tờ với các đối tượng là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, con liệt sĩ…
7 Minh chứng đối với thí sinh thuộc diện đối tượng thi từ ngành gần/ngành khác có yêu cầu thâm niên công tác theo nội dung thông báo tuyển sinh:
-  Bản sao công chứng quyết định của cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, điều động công tác hoặc hợp đồng làm việc tính đến ngày dự thi:
8 Quyết định cử đi học của cơ quan/tổ chức (đối với đối tượng được cơ quan cử đi học).
9 01 bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân
 Ghi chú: thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng nộp hồ sơ như thí sinh diện thi tuyển theo danh mục hồ sơ nêu trên.
Lưu ý: 
- Những thí sinh đã đăng ký hưởng chế độ ưu tiên trong tuyển sinh trên cổng thông tin tuyển sinh khi đăng kí dự thi phải nộp đầy đủ minh chứng chứng nhận đối tượng ưu tiên. Nếu không hoàn thành, thí sinh sẽ chịu trách nhiệm về nội dung khai báo không trung thực và bị xử lý theo quy định.
- Thí sinh trúng tuyển nếu có việc bận chính đáng không đến nhập học đúng ngày nhập học chính thức sẽ có thời gian tối đa sau 15 ngày kể từ ngày nhập học chính thức để hoàn tất các thủ tục nhập học. Sau thời gian trên, nếu thí sinh không nhập học sẽ không được công nhận là học viên cao học.
1.2 Nhập học Tiến sĩ:
- Hồ sơ thí sinh (đã nộp khi dự tuyển)
- Đối tượng trúng tuyển tiến sĩ cần thực hiện thủ tục nộp học phí theo quy định tại mục 2 dưới đây để hoàn thành thủ tục nhập học. Trường hợp người học có nhu cầu nhận Giấy báo nhập học để hoàn thành các thủ tục với cơ quan/đơn vị cử đi học, vui lòng đến nhận tại Phòng Đào tạo (bộ phận tuyển sinh), Phòng 601 nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
- Người trúng tuyển tiến sĩ sau khi hoàn thành nghĩa vụ học phí cần lưu minh chứng chuyển khoản để Nhà trường xác nhận nhập học và công nhận nghiên cứu sinh. Mọi thông tin về nhập học và kế hoạch đào tạo dự kiến, vui lòng liên hệ: ThS Lê Kim Tân (phụ trách công tác đào tạo tiến sĩ), Mobile: 0976.676.339 - Email: leuyentan@gmail.com,
2. Học phí:
2.1 Mức học phí:
+ Đào tạo thạc sĩ:  18.000.000đ/năm
+ Đào tạo tiến sĩ:  30.000.000đ/năm
Chi tiết nội dung thông báo học phí: XEM TẠI ĐÂY
2.2  Phương thức nộp học phí:
Chuyển khoản qua tài khoản của Nhà trường:
- Số tài khoản: 1003646101 Ngân hàng Sài Gòn- Hà Nội (SHB), phòng Giao dịch Nguyễn Trãi, chi nhánh Tây Hà Nội.
- Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Khi nộp đề nghị học viên, NCS ghi đầy đủ thông tin vào giấy chuyển tiền theo cú pháp:  [Mã HV,NCS][Họ và tên][ngày sinh][chuyên ngành][SĐH 2022] học phí đợt 1
Ví dụ: 20215001, Nguyễn Văn A, 18/12/1980, Báo chí học, SĐH 2022, học phí đợt 1
Lưu ý học viên: sau khi chuyến khoản, học viên lưu lại minh chứng chuyển khoản để hoàn tất thủ tục nhập học theo quy định.
Hoặc nộp trực tiếp tại: Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng 410 nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Mọi thắc mắc về học phí, xin liên hệ với Phòng Kế hoạch-Tài chính Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (số điện thoại: 0243-5576122)
C. TRÌNH TỰ THỦ TỤC KHI NHẬP HỌC:
1. Thí sinh nhận giấy báo nhập học trực tiếp khi đến nhập học.
2. Thí sinh nộp học phí theo nội dung và phương thức thông báo ở trên.
3. Thí sinh đến nhận biên lai thu học phí tại Phòng Kế hoạch – Tài chính (Phòng 410 nhà E)
4. Thí sinh mang biên lai và hồ sơ nhập học đến Phòng 307 nhà E đề hoàn tất thủ tục nhập học.
D. KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VÀ THỦ TỤC NỘP GIẤY TỜ ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA VỀ NGOẠI NGỮ:
Kế hoạch đào tạo: Sau tuần nhập học, thí sinh trúng tuyển thạc sĩ  đợt 1 năm 2022 sẽ nhận được thông báo kế hoạch học tập từ trợ lý đào tạo sau đại học các khoa/bộ môn (đề nghị lưu ý kiểm tra email thường xuyên).
Nộp giấy tờ đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ: Những học viên đã có văn bằng/chứng chỉ ngoại ngữ ngoài việc nộp văn bằng/chứng chỉ điều kiện ngoại ngữ đầu vào sẽ nộp thêm 01 bản photo công chứng kèm Đơn nộp văn bằng/chứng chỉ ngoại ngữ để đề nghị công nhận đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ
Lưu ý: từ năm 2022 chỉ công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ với những người đã có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài/sư phạm ngôn ngữ nước ngoài hoặc những người có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 (tương đương B2) trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Danh sách các cơ sở tổ chức thi chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được ĐHQGHN chấp nhận theo Công văn 70/ĐHQGHN- ĐT ngày 12/01/2021  của ĐHQGHN: XEM TẠI ĐÂY
- Mẫu đơn nộp văn bằng/chứng chỉ ngoại ngữ công nhận chuẩn đầu ra: XEM TẠI ĐÂY
 
Trân trọng thông báo./.
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?