Bổ túc kiến thức

Thông báo tuyển sinh lớp bổ túc kiến thức dự thi cao học ngành Báo chí

Lớp Bổ túc kiến thức cho các đối tượng chưa có bằng tốt nghiệp đại học ngành Báo chí đủ điều kiện dự thi Sau đại học ngành Báo chí....

Tuyển sinh lớp bổ túc và bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ Tâm lý học năm 2019

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo tuyển sinh lớp bổ túc kiến thức thuộc chuyên ngành Tâm lý học cho các đối tượng có nhu cầu dự thi cao học chuyên ngành Tâm lý học, chuyên ngành Tâm lý học lâm sàng (định hướng ứng dụng) và các đối tượng có nhu cầu học lấy chứng chỉ ngắn hạn về Tâm lý học trong năm 2019...

Tuyển sinh lớp bổ túc kiến thức chuyên ngành Quản trị văn phòng tại Bình Dương

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh Lớp bổ túc kiến thức dự thi thạc sĩ chuyên ngành Quản trị văn phòng tại Bình Dương năm 2019. Thông tin cụ thể như sau:...

Thông báo tuyển sinh lớp bổ túc kiến thức dự thi thạc sĩ ngành Lịch sử

Căn cứ Quy chế đào tạo thạc sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN, ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo tuyển sinh lớp bổ túc kiến thức cho thí sinh dự thi cao học ngành Lịch sử năm 2019 với 06 chuyên ngành Khảo cổ học (mã số 60 22 03 17), Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (mã số 60 22 03...

Thông báo tuyển sinh lớp bổ túc kiến thức dự thi thạc sĩ chuyên ngành Quản lý văn hóa

Căn cứ Quy chế đào tạo thạc sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN, ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh lớp bổ túc kiến thức cho thí sinh dự thi cao học chuyên ngành Quản lý văn hóa (mã số 8319042.01) năm 2019. 1. Đối tượng Những người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy các ngành Ng...

Tuyển sinh Lớp bổ túc kiến thức và bồi dưỡng nghiệp vụ Tôn giáo học năm 2018

Bộ môn Tôn giáo học thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh Lớp bổ túc kiến thức và bồi dưỡng nghiệp vụ Tôn giáo học năm 2018, nội dung cụ thể như sau: Đối tượng tuyển sinh: 1.1. Đối với đối tượng lấy chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tôn giáo : áp dụng đối với tất cả các đối tượng có nhu cầu. 1.2. Đối với đối tượng lấy chứng chỉ để dự thi cao học...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?