Thông tin tuyển sinh

Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo: "Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội".

- Xem thông báo chi tiết và các phụ lục đính kèm: TẠI ĐÂY
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?