Thông báo tuyển sinh

Thông báo đăng ký xét tuyển lớp chất lượng cao kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên KHXH&NV năm 2021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) thông báo nhận đăng ký xét tuyển lớp chất lượng cao kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên KHXH&NV năm 2021

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) năm 2021, Hội đồng tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên KHXH&NV thông báo về việc tiếp nhận đăng ký xét tuyển vào lớp chất lượng cao như sau:
1. Đối tượng và điều kiện đăng ký
Thí sinh được đăng ký xét tuyển vào lớp chất lượng cao Trường THPT Chuyên KHXH&NV năm 2021 nếu đủ các điều kiện dưới đây:
a) Thí sinh đáp ứng điều kiện dự tuyển theo thông báo tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên KHXH&NV năm 2021 của Trường và đã tham dự kỳ thi tuyển sinh vào các lớp chuyên năm 2021 của Trường THPT Chuyên KHXH&NV không trúng tuyển hệ chuyên, có điểm thi của từng môn (gồm cả môn chuyên ở nguyện vọng 1) đạt từ 4,0 trở lên.
b) Thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào lớp chất lượng cao Trường THPT Chuyên KHXH&NV năm 2021.
2. Thời gian đăng ký
Từ ngày 29/6/2021 đến 14h00 ngày 30/6/2021
3. Cách thức đăng ký: ĐÃ HẾT THỜI HẠN ĐĂNG KÝ
4. Công bố kết quả xét tuyển
Kết quả xét tuyển lớp chất lượng cao được công bố trước 17h00 ngày 30/6/2021 trên website tuyển sinh của Trường ĐHKHXH&NV: http://tuyensinh.ussh.edu.vn.

Trân trọng thông báo./.
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?