Thông tin tuyển sinh

Thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2022

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo mức điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2022.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo mức điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 của phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT - mã 100 và phương thức xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế - mã 409, cụ thể như sau:
TT Tên ngành/Chương trình
đào tạo
Mã ngành Phương thức 100 (*) Phương thức 409 (**)
A01 C00 D01 D04 D06 DD2 D78 D83
1 Báo chí QHX01 25.75 29.90 26.40 25.75     27.25 26.00 32.00
2 Báo chí* (CTĐT CLC) QHX40 23.50 28.50 25.00       25.25   31.00
3 Chính trị học QHX02 21.50 26.75 24.25 23.00     24.50 23.00 31.00
4 Công tác xã hội QHX03 23.00 27.75 24.75 22.50     25.00 23.50 31.00
5 Đông Nam Á học QHX04 22.00   24.25       24.00   31.00
6 Đông phương học QHX05   29.95 26.35 26.25     26.75 26.25 31.00
7 Hàn Quốc học QHX26 26.85 29.95 26.70     25.55 27.25   31.00
8 Hán Nôm QHX06   27.50 24.50 23.00     24.00 23.00 31.00
9 Khoa học quản lý QHX07 25.25 29.00 25.50 24.00     26.00 25.00 31.00
10 Khoa học quản lý* (CTĐT CLC) QHX41 22.00 26.75 22.90       22.80   31.00
11 Lịch sử QHX08   27.00 24.00 22.00     24.00 21.00 31.00
12 Lưu trữ học QHX09 22.50 27.00 22.50 22.00     23.50 22.00 31.00
13 Ngôn ngữ học QHX10   28.00 25.25 25.00     25.25 24.50 31.00
14 Nhân học QHX11 22.50 26.75 24.25 22.00     24.00 21.00 31.00
15 Nhật Bản học QHX12     25.75   24.75   26.25   31.00
16 Quan hệ công chúng QHX13   29.95 26.75 26.00     27.50 26.00 34.50
17 Quản lý thông tin QHX14 25.25 29.00 25.50       25.90   31.00
18 Quản lý thông tin* (CTĐT CLC) QHX42 23.50 26.50 24.40       23.75   31.00
19 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành QHX15 25.25   25.80       26.10   31.00
20 Quản trị khách sạn QHX16 24.75   25.15       25.25   31.00
21 Quản trị văn phòng QHX17 24.75 29.00 25.25 25.00     25.50 25.00 31.00
22 Quốc tế học QHX18 25.25 29.00 25.75 25.00     25.75 25.25 31.00
23 Quốc tế học* (CTĐT CLC) QHX43 22.00 27.00 24.00       24.00   31.00
24 Tâm lý học QHX19 26.50 29.00 26.25 24.25     26.50 24.20 35.00
25 Thông tin - Thư viện QHX20 23.50 26.50 23.50       23.75   31.00
26 Tôn giáo học QHX21 22.00 25.50 22.50 20.25     22.90 20.00 31.00
27 Triết học QHX22 22.00 26.25 23.25 21.00     23.25 21.00 31.00
28 Văn hóa học QHX27   27.00 24.40 22.00     24.50 22.00 31.00
29 Văn học QHX23   27.75 24.75 21.25     24.50 22.00 31.00
30 Việt Nam học QHX24   27.50 24.00 21.50     23.50 20.25 31.00
31 Xã hội học QHX25 23.50 27.75 24.50 23.00     25.25 22.00 31.00
(*) Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Điểm trúng tuyển theo thang điểm 30 (không nhân hệ số) và đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực (nếu có). Thí sinh trúng tuyển các CTĐT chất lượng cao phải đạt điểm ngoại ngữ từ 6.0 trở lên hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương.
(**) Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế: Để được xét tuyển, thí sinh phải đăng ký đúng nguyện vọng đã đạt điều kiện xét tuyển theo thông báo của Trường ĐHKHXH&NV. Điểm trúng tuyển theo thang điểm 40 (điểm chứng chỉ quy đổi nhân hệ số 2) và đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực (nếu có).


Trân trọng thông báo!
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?