Thông tin tuyển sinh

Thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy và hướng dẫn đăng ký trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT với các phương thức tuyển sinh 301, 303, 401, 409 năm 2022

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố kết quả xét tuyển đại học chính quy và hướng dẫn đăng ký trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT với các phương thức 301, 303, 401, 409 năm 2022

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học năm 2022 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Hướng dẫn số 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20/06/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non;
Căn cứ Hướng dẫn số 1365/ĐHQGHN-ĐT ngày 26/04/2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2022;
Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 kèm theo Công văn số 1688/XHNV-ĐT ngày 29/6/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;
Căn cứ Thông báo số 1670/XHNV-ĐT ngày 28/6/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc tuyển sinh đại học chính quy năm 2022;
Căn cứ Biên bản họp ngày 21/07/2022 của Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn;
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy và hướng dẫn đăng ký trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT với các phương thức tuyển sinh 301, 303, 401, 409 năm 2022 như sau:
I. Mức đạt điều kiện trúng tuyển và đạt điều kiện xét tuyển
1. Mức đạt điều kiện trúng tuyển với phương thức 301 (Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT)
TT Đối tượng xét tuyển Mức đạt điều kiện trúng tuyển
Điều kiện chung Điều kiện riêng
1 Học sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi KH-KT cấp quốc gia - Tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc tương đương
- Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV
- Đạt điều kiện ngoại ngữ với các ngành có yêu cầu về kết quả học tập môn ngoại ngữ ở bậc THPT
Đạt giải Ba trở lên
2 Học sinh đạt giải khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc giải tư cuộc thi KH-KT cấp quốc gia - Tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc tương đương
- Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV
- Đạt điều kiện ngoại ngữ với các ngành có yêu cầu về kết quả học tập môn ngoại ngữ ở bậc THPT
- Đạt giải khuyến khích cuộc thi học sinh giỏi quốc gia hoặc giải tư cuộc thi KH-KT cấp quốc gia
- Đạt điều kiện về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Trường ĐHKHXH&NV
3 Học sinh thuộc các huyện nghèo
(học sinh phải học bổ túc kiến thức 1 năm)
- Tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc tương đương
- Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV
Kết quả học tập 03 năm học THPT đạt từ 7.0 trở lên
4 Học sinh khuyết tật đặc biệt nặng - Tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc tương đương
- Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV
Kết quả học tập 03 năm học THPT đạt từ 7.0 trở lên
5 Học sinh dự bị đại học dân tộc - Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV
- Đạt điều kiện ngoại ngữ với các ngành có yêu cầu về kết quả học tập môn ngoại ngữ ở bậc THPT
- Điểm tổng kết cuối năm các môn chính khóa dự bị đại học: đạt từ 6.5 trở lên
- Xếp loại rèn luyện: đạt từ loại Khá trở lên
2. Mức đạt điều kiện trúng tuyển với phương thức 303 (Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định đặc thù của ĐHQGHN)
TT Đối tượng xét tuyển Mức đạt điều kiện trúng tuyển
Điều kiện chung Điều kiện riêng
1 Đối tượng xét tuyển thẳng - Tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc tương đương
- Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV
Đạt giải Ba trở lên trong kỳ thi Olympic hoặc kỳ thi học sinh giỏi bậc THPT của ĐHQGHN
2 Đối tượng ưu tiên xét tuyển - Tốt nghiệp THPT năm 2022 hoặc tương đương
- Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV
Đạt điều kiện về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Trường ĐHKHXH&NV
3. Mức đạt điều kiện trúng tuyển với phương thức 401 (Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQGHN)
TT Tên ngành/CTĐT Mã xét tuyển Điều kiện chung Mức điểm ĐGNL
 1.  
Báo chí QHX01 - Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV
100
 1.  
Báo chí * (CTĐT CLC) QHX40 80
 1.  
Chính trị học QHX02 80
 1.  
Công tác xã hội QHX03 80
 1.  
Đông Nam Á học QHX04 80
 1.  
Đông phương học QHX05 100
 1.  
Hàn Quốc học QHX26 100
 1.  
Hán Nôm QHX06 80
 1.  
Khoa học quản lý QHX07 80
 1.  
Khoa học quản lý * (CTĐT CLC) QHX41 80
 1.  
Lịch sử QHX08 80
 1.  
Lưu trữ học QHX09 80
 1.  
Ngôn ngữ học QHX10 80
 1.  
Nhân học QHX11 80
 1.  
Nhật Bản học QHX12 90
 1.  
Quan hệ công chúng QHX13 100
 1.  
Quản lý thông tin QHX14 80
 1.  
Quản lý thông tin * (CTĐT CLC) QHX42 80
 1.  
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành QHX15 100
 1.  
Quản trị khách sạn QHX16 100
 1.  
Quản trị văn phòng QHX17 90
 1.  
Quốc tế học QHX18 90
 1.  
Quốc tế học *
(CTĐT CLC)
QHX43 80
 1.  
Tâm lý học QHX19 100
 1.  
Thông tin - Thư viện QHX20 80
 1.  
Tôn giáo học QHX21 80
 1.  
Triết học QHX22 80
 1.  
Văn hóa học QHX27 80
 1.  
Văn học QHX23 80
 1.  
Việt Nam học QHX24 80
 1.  
Xã hội học QHX25 80
Ghi chú: Mức điểm xét tuyển đã gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có).
4. Mức đạt điều kiện xét tuyển với phương thức 409 (Xét tuyển chứng chỉ quốc tế)
4.1 Đối tượng sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp với điểm thi THPT năm 2022
TT Tên ngành/CTĐT Mã xét tuyển Điều kiện chung Mức điểm xét tuyển (*)
 1.  
Báo chí QHX01 - Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Đáp ứng điều kiện (điểm ngoại ngữ, điểm thi tổ hợp 2 môn tốt nghiệp THPT năm 2022) và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV
32.00
 1.  
Báo chí * (CTĐT CLC) QHX40 31.00
 1.  
Chính trị học QHX02 31.00
 1.  
Công tác xã hội QHX03 31.00
 1.  
Đông Nam Á học QHX04 31.00
 1.  
Đông phương học QHX05 31.00
 1.  
Hàn Quốc học QHX26 31.00
 1.  
Hán Nôm QHX06 31.00
 1.  
Khoa học quản lý QHX07 31.00
 1.  
Khoa học quản lý * (CTĐT CLC) QHX41 31.00
 1.  
Lịch sử QHX08 31.00
 1.  
Lưu trữ học QHX09 31.00
 1.  
Ngôn ngữ học QHX10 31.00
 1.  
Nhân học QHX11 31.00
 1.  
Nhật Bản học QHX12 31.00
 1.  
Quan hệ công chúng QHX13 31.00
 1.  
Quản lý thông tin QHX14 31.00
 1.  
Quản lý thông tin * (CTĐT CLC) QHX42 31.00
 1.  
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành QHX15 31.00
 1.  
Quản trị khách sạn QHX16 31.00
 1.  
Quản trị văn phòng QHX17 31.00
 1.  
Quốc tế học QHX18 31.00
 1.  
Quốc tế học * (CTĐT CLC) QHX43 31.00
 1.  
Tâm lý học QHX19 32.00
 1.  
Thông tin - Thư viện QHX20 31.00
 1.  
Tôn giáo học QHX21 31.00
 1.  
Triết học QHX22 31.00
 1.  
Văn hóa học QHX27 31.00
 1.  
Văn học QHX23 31.00
 1.  
Việt Nam học QHX24 31.00
 1.  
Xã hội học QHX25 31.00
Ghi chú: Điểm xét tuyển = điểm tiếng Anh hoặc chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đã quy đổi sang thang điểm 10 nhân hệ số 2 (tham khảo bảng quy đổi TẠI ĐÂY) cộng với tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 có ngoại ngữ (nhóm có tổng điểm cao nhất trong 03 nhóm: Toán + Văn, Văn + KHXH hoặc Toán + Vật lý). Mức điểm xét tuyển đã gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có).
4.2 Đối tượng sử dụng các chứng chỉ quốc tế khác
TT Đối tượng Điều kiện trúng tuyển
Điều kiện chung Điều kiện riêng
1 Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi chuẩn hóa SAT - Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV
Đạt từ 1100 điểm trở lên
2 Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi ACT - Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV
Từ 25/36 điểm trở lên
3 Thí sinh sử dụng chứng chỉ quốc tế A-Level - Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Đáp ứng điều kiện và đã đăng ký xét tuyển theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV
Mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (trong đó có môn Toán hoặc Văn)
II. Hướng dẫn thí sinh đăng ký trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Thí sinh đã đạt điều kiện trúng tuyển hoặc đạt điều kiện xét tuyển vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN theo các phương thức 301, 303, 401, 409 phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia, địa chỉ: http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/) để được xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thời gian đăng ký: Từ ngày 22/07/2022 đến 17h00 ngày 20/08/2022.
- Thí sinh tự quyết định việc đặt thứ tự ưu tiên nguyện vọng đã đạt điều kiện trúng tuyển hoặc đạt điều kiện xét tuyển vào Trường Đại học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN khi đăng ký trên hệ thống (nguyện vọng 1 là nguyện vọng ưu tiên cao nhất).
- Thí sinh thể hiện nguyện vọng của mình qua những lựa chọn trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh như sau:
(1) Chọn thứ tự ưu tiên của nguyện vọng (số 1 thể hiện nguyện vọng cao nhất);
(2) Lựa chọn về cơ sở đào tạo, đơn vị tuyển sinh (mã trường):
Tên trường Mã trường
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn QHX
(3) Lựa chọn ngành/chương trình đào tạo (mã ngành/CTĐT);
(4) Lựa chọn phương thức tuyển sinh (mã phương thức: 301, 303, 401, 409);
(5) Lựa chọn tổ hợp xét tuyển (mã tổ hợp) tương ứng với phương thức xét tuyển theo bảng dưới đây:
TT Mã phương thức xét tuyển Tên phương thức xét tuyển Mã tổ hợp xét tuyển
1 301 Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế của Bộ GD&ĐT X31
2 303 Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN X33
3 401 Xét tuyển kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQGHN Q00
4 409 Xét tuyển chứng chỉ quốc tế X49
Lưu ý: Trường hợp không đủ điều kiện trúng tuyển hoặc đủ điều kiện xét tuyển vào một ngành đào tạo theo nguyện vọng, thí sinh vẫn có thể tiếp tục đăng ký ngành đào tạo đó theo phương thức tuyển sinh khác trên hệ thống.
 
>>Từ 17h00 ngày 30/7/2022, thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển các phương thức 301, 303, 401, 409: TẠI ĐÂY.

Trân trọng thông báo./.
 
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?