Thông báo tuyển sinh

Thông báo nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên KHXH&NV năm 20021

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) thông báo nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên KHXH&NV năm 2021

Căn cứ kết quả tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) năm 2021, Hội đồng tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên KHXH&NV thông báo về việc nhận đơn phúc khảo như sau:
1. Thời gian nhận đơn phúc khảo
Từ ngày 29/6/2021 đến 17h00 ngày 01/7/2021
2. Lệ phí phúc khảo: 100.000đ/môn
3. Cách thức đăng ký và nộp lệ phí phúc khảo
- Cách thức đăng ký: ĐÃ HẾT HẠN ĐĂNG KÝ PHÚC KHẢO
- Cách thức nộp lệ phí: Thí sinh chuyển khoản lệ phí phúc khảo tương ứng với số môn thi đăng ký phúc khảo qua số tài khoản 2221 0000 656 899 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Thanh Xuân – Hà Nội. Chủ tài khoản: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
4. Công bố kết quả phúc khảo
Kết quả phúc khảo được công bố trước 17h00 ngày 06/7/2021 trên website tuyển sinh của Trường Đại học KHXH&NV: http://tuyensinh.ussh.edu.vn.

Trân trọng thông báo.
 
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?