Đào tạo ngành 2 (bằng kép)

Thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 năm học 2023 - 2024 (đợt 2)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy các chương trình đào tạo (CTĐT) thứ 2 đợt 2 năm học 2023-2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy các chương trình đào tạo (CTĐT) thứ 2 đợt 2 năm học 2023-2024 với các nội dung cụ thể như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển sinh
TT Chương trình đào tạo thứ 2 Chỉ tiêu Ghi chú
 1.  
Báo chí 10  
 1.  
Khoa học quản lý 15  
 1.  
Lịch sử 5  
 1.  
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15  
 1.  
Quản trị văn phòng 15  
 1.  
Quốc tế học 15  
 1.  
Tâm lý học 20  
 1.  
Văn học 5  
Tổng chỉ tiêu: 100  
  2. Đối tượng tuyển sinh
- Với CTĐT thứ 2 các ngành Báo chí, Khoa học quản lý, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị văn phòng, Quốc tế học và Tâm lý học: Sinh viên chính quy các CTĐT chuẩn, CTĐT theo TT23 của Trường ĐHKHXH&NV, Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Giáo dục, Trường ĐH Luật - ĐHQGHN.
- Với CTĐT thứ 2 ngành Lịch sử: Sinh viên chính quy CTĐT chuẩn ngành Sư phạm Lịch sử (Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN).
- Với CTĐT thứ 2 ngành Văn học: Sinh viên chính quy CTĐT chuẩn ngành Sư phạm Ngữ văn (Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN).
3. Điều kiện đăng ký xét tuyển
a) Ngành học chính của chương trình đào tạo thứ hai phải khác ngành học chính của chương trình đào tạo thứ nhất;
b) Đã học ít nhất hai học kỳ của chương trình đào tạo thứ nhất;
c) Điểm trung bình chung tất cả các học phần tính từ đầu khóa học đến thời điểm đăng ký học chương trình đào tạo thứ hai đạt từ 2,5 trở lên và đáp ứng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh hoặc điểm trung bình chung tất cả các học phần tính từ đầu khóa học đến thời điểm đăng ký học chương trình đào tạo thứ hai đạt từ 2,0 trở lên và đáp ứng điều kiện trúng tuyển của chương trình thứ hai trong năm tuyển sinh;
d) Sinh viên có đơn xin học thêm chương trình đào tạo thứ hai và trả học phí theo quy định của đơn vị đào tạo.
4. Phương thức tuyển sinh
Xét tuyển điểm trung bình chung học tập tính từ đầu khoá học đến hết học kỳ II năm học 2022 – 2023 từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.
5. Lịch trình tuyển sinh
TT Nội dung Thời gian
 1.  
Đăng ký xét tuyển (trực tuyến qua link: https://forms.gle/1Y13X1n1XaRqP85f7) Từ ngày 22/8/2023 đến hết ngày 05/9/2023
 1.  
Công bố kết quả trúng tuyển Trước 17h00 ngày 11/9/2023
 1.  
Nhập học 11-15/9/2023
 1.  
Thời gian bắt đầu học kỳ I năm học 2023-2024 (dự kiến) Từ ngày 11/9/2023
6. Đăng ký xét tuyển, hồ sơ đăng ký xét tuyển, học phí:
6.1. Đăng ký xét tuyển
- Sinh viên đăng ký xét tuyển trực tuyến bằng cách điền form thông tin TẠI ĐÂY
6.2. Lệ phí xét tuyển (nộp bằng hình thức chuyển khoản)
- Mức lệ phí: 100.000đ/hồ sơ
- Sinh viên chuyển khoản lệ phí khi đăng ký xét tuyển qua số tài khoản sau:
+ Số tài khoản: 1003646101 Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB),
+ Phòng Giao dịch: Nguyễn Trãi, chi nhánh Tây Hà Nội,
+ Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
+ Nội dung chuyển khoản: (XTBK2023) (MSV) (Họ tên) (Ngành đăng ký)
(Ví dụ: XTBK2023 22030001 NguyenMinhAnh Baochi)
6.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển (Sinh viên sẽ nộp bổ sung khi trúng tuyển nhập học)
- 01 Phiếu đăng ký xét tuyển CTĐT thứ 2 năm 2023 (theo mẫu)
- 01 Phiếu thông tin sinh viên CTĐT thứ 2 năm 2023 (theo mẫu)
- 02 ảnh 3x4 (phía sau ghi rõ thông tin: họ và tên, ngày tháng năm sinh, mã sinh viên).
7. Học phí
- Học phí tính theo đơn vị tín chỉ, được nộp theo từng học kỳ tương ứng với số tín chỉ đăng ký học trong học kỳ đó.
- Mức học phí năm học 2023-2024: 470.000đ/tín chỉ.
8. Tổ chức đào tạo
Sinh viên học tại Trường ĐHKHXH&NV. Trên cơ sở thời khóa biểu chung cho tất cả sinh viên các ngành học của Nhà trường và thời khoá biểu riêng cho lớp học theo chương trình đào tạo thứ 2, sinh viên đăng ký lớp học phần phù hợp với thời gian và kế hoạch học tập của bản thân.
9. Điều kiện tốt nghiệp
Kết thúc chương trình đào tạo ngành thứ 2, sinh viên được nhận bằng đại học chính quy do Trường ĐHKHXH&NV - Đại học Quốc gia Hà Nội cấp. Sinh viên chỉ được công nhận tốt nghiệp nếu có đủ các điều kiện sau:
- Được công nhận tốt nghiệp ngành học thứ nhất;
- Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Tích luỹ đủ số lượng tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo thứ 2;
- Điểm trung bình chung tích luỹ của toàn khoá học đạt từ 2,0 trở lên;
- Đang còn trong thời gian tối đa hoàn thành khoá học của ngành học thứ nhất;
- Đã nộp đủ học phí của khoá học.
Lưu ý: Thời hạn tối đa hoàn thành khoá học chương trình đào tạo thứ 2 là thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo thứ nhất.
10. Hỗ trợ và tư vấn tuyển sinh: 
Trường ĐHKHXH&NV tổ chức tư vấn trực tuyến cho sinh viên có nguyện vọng tìm hiểu và đăng ký xét tuyển CTĐT thứ 2 qua các kênh sau:
- Website: https://tuyensinh.ussh.edu.vn/
- Fanpage Trường ĐHKHXH&NV: https://www.facebook.com/ussh.vnu
- Fanpage tư vấn tuyển sinh: https://www.facebook.com/tuvantuyensinh.ussh
- Group facebook ngành 2: https://www.facebook.com/groups/nganh2ussh/
- Email: hongnv15@gmail.com
- Điện thoại: 0946.631.686 (Call, Zalo, Viber).

Trân trọng thông báo./.
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?