Thông tin tuyển sinh

Xét tuyển thẳng học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên năm 2019

Hướng dẫn xét tuyển thẳng đối với học sinh hệ chuyên thuộc các trường THPT chuyên trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2019.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành hướng dẫn xét tuyển thẳng đối với học sinh hệ chuyên thuộc các trường THPT chuyên trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2019, cụ thể như sau:
1. Đối tượng và điều kiện xét tuyển thẳng
1.1 Đối tượng:
- Học sinh hệ chuyên của Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và Trường THPT chuyên Ngoại ngữ thuộc ĐHQGHN.
- Học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên ngoài ĐHQGHN có tên trong danh sách các trường THPT chuyên được Trường ĐHKHXH&NV phân bổ chỉ tiêu tuyển thẳng (xem danh sách các trường THPT chuyên TẠI ĐÂY).
1.2 Điều kiện xét tuyển thẳng:
- Học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên thuộc ĐHQGHN và học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên có trong danh sách các trường THPT chuyên được Trường ĐHKHXH&NV phân bổ chỉ tiêu xét tuyển thẳng phải đỗ tốt nghiệp THPT, có hạnh kiểm 3 năm học THPT đạt loại Tốt và đáp ứng một trong năm tiêu chí sau:
 (1) Là thành viên chính thức đội tuyển dự thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;
‚ (2) Đạt giải chính thức trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN (có Quyết định và Giấy chứng nhận học sinh giỏi của ĐHQGHN);
ƒ (3) Đạt giải chính thức trong kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT được tổ chức hàng năm;
„ (4) Là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;
… (5) Đạt danh hiệu học sinh giỏi từng năm học trong cả 3 năm THPT chuyên và có tổng điểm 4 bài thi/môn thi tốt nghiệp THPT đạt tối thiểu 28,0 điểm trong đó không có điểm bài thi/môn thi nào dưới 5,0 điểm;
2. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng
Tổng chỉ tiêu: 200. Trường hợp có nhiều hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng vào cùng một ngành học, số lượng thí sinh trúng tuyển không quá 15% chỉ tiêu chung của mỗi ngành học.
3. Nguyên tắc xét tuyển thẳng
- Thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển thẳng theo thứ tự ưu tiên vào 3 ngành học khác nhau của Trường ĐHKHXH&NV.
- Trong trường hợp số nguyện vọng đăng ký xét tuyển thẳng vào một ngành học vượt quá số chỉ tiêu đã công bố, Trường ĐHKHXH&NV sẽ xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:
 Ưu tiên 1: Thành tích trong các kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế; kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia (xếp theo thứ tự thành tích từ cao xuống thấp).
‚ Ưu tiên 2: Thành tích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN; kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT (xếp theo thứ tự thành tích từ cao xuống thấp).
ƒ Ưu tiên 3: Tổng điểm 4 bài thi/môn thi xét tốt nghiệp THPT năm 2019 (xếp theo thứ tự tổng điểm từ cao xuống thấp).
4. Đăng ký xét tuyển thẳng
4.1 Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng
Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng bao gồm:
(1) Đơn đăng ký xét tuyển thẳng (tải về TẠI ĐÂY).
(2) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đạt giải trong các kỳ thi (nếu có):
a) Kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo, triển lãm khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế;
b) Kỳ thi chọn học sinh giỏi bậc THPT cấp ĐHQGHN;
c) Kỳ thi Olympic chuyên Khoa học tự nhiên bậc THPT;
d) Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia;
(3) Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận là thành viên chính thức của đội tuyển tham dự các kỳ thi (nếu có):
a) Kỳ thi Olympic hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật khu vực, quốc tế.
b) Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc gia.
(4) Hai (02) ảnh 4 x 6, chụp trong phạm vi 6 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ.
(5) Bản sao hợp lệ Học bạ học tập 3 năm học THPT tính đến thời điểm nộp hồ sơ xét tuyển thẳng.
4.2 Lệ phí đăng ký xét tuyển thẳng: 30.000đ/hồ sơ.
4.3 Thời hạn nộp hồ sơ và lệ phí xét tuyển thẳng:
Trước ngày 01/06/2019: Học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện hồ sơ và lệ phí đăng ký xét tuyển (30.000đ/hồ sơ) về Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (phòng 604B, nhà E), 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Hà Nội.
5. Thông báo trúng tuyển: Trước 17h00 ngày 18/7/2019, Nhà trường công bố kết quả xét tuyển thẳng trên website: http://tuyensinh.ussh.edu.vn.

Trân trọng thông báo.

........................................................................
Xem thêm:

CHỈ TIÊU VÀ TỔ HỢP XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
XÉT TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2019
XÉT TUYỂN THẲNG THÍ SINH CÓ CHỨNG CHỈ A-LEVEL, SAT, IELTS VÀ TIẾNG ANH TƯƠNG ĐƯƠNG

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?