Tra cứu kết quả

Thông báo điểm chuẩn nguyện vọng 2 vào các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2016

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố điểm chuẩn nguyện vọng 2 vào các ngành đào tạo đại học chính quy năm 2016 như sau:

TT

Ngành học

Mã ngành

Điểm tuyển (*)

 1Báo chí

D320101

88.0

 2Chính trị học

D310201

78.5

 3Công tác xã hội

D760101

83.5

 4Khoa học quản lí

D340401

85.0

 5Khoa học thư viện

D320202

76.0

 6Lịch sử

D220310

75.0

 7Lưu trữ học

D320303

78.0

 8Ngôn ngữ học

D220320

85.0

 9Nhân học

D310302

79.5

 10Quan hệ công chúng

D360708

89.0

 11Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

90.0

 12Quản trị khách sạn

D340107

90.0

 13Quản trị văn phòng

D340406

90.0

 14Quốc tế học

D220212

89.0

 15Tâm lí học

D310401

84.5

 16Thông tin học

D320201

81.0

 17Tôn giáo học

D220309

75.0

 18Triết học

D220301

77.5

19Văn học

D220330

79.5

20Việt Nam học

D220113

82.5

21Xã hội học

D310301

82.5

(*) Đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực (nếu có).

Ghi chú:

  1. Thí sinh tốt nghiệp THPT và đạt điểm chuẩn được coi là trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội;
  2. Thí sinh nhận Giấy báo nhập học và làm thủ tục nhập học tại phòng Đào tạo (604 nhà E) từ ngày 16/8/2016.

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?