Tuyển sinh VLVH

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN Thông báo kết quả trúng tuyển và kế hoạch nhập học đại học hình thức vừa làm vừa học khóa QH-2023-X

Căn cứ Quyết định số 5662/QĐ-XHNV ngày 29/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN về việc công nhận sinh viên trúng tuyển đại học hình thức vừa làm vừa học, ngành Báo chí và ngành Tâm lý học khóa QH-2023-X, Nhà trường trân trọng thông báo lịch nhập học và kế hoạch học tập như sau:...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN HỒ SƠ DỰ TUYỂN VÀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TUYỂN ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC, KHÓA QH-2023-X

Hội đồng tuyển sinh đại học vừa làm vừa học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN trân trọng thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ dự tuyển và kế hoạch thi tuyển đại học vừa làm vừa học năm 2023 như sau:...

Thông báo tuyển sinh đại học vừa làm vừa học năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học các ngành Báo chí, Hán Nôm, Tâm lí học năm 2023....

Thông báo kết quả trúng tuyển và kế hoạch nhập học lớp đại học văn bằng 2 ngành Tâm lý học hình thức vừa làm vừa học khóa QH-2022-X

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN thông báo kết quả trúng tuyển và kế hoạch nhập học lớp văn bằng 2 ngành Tâm lý học hình thức vừa làm vừa học khóa QH-2022-X...

Thông báo tuyển sinh văn bằng 2 vừa làm vừa học ngành Tâm lý học năm 2022

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học ngành Tâm lý học năm 2022....

Thông báo điều chỉnh lịch trình tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo điều chỉnh lịch trình tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa học năm 2021....

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?