Tin tức

Thông báo điều kiện trúng tuyển và kết quả xét tuyển ĐHCQ năm 2024 theo diện xét tuyển sớm các phương thức tuyển sinh (PT 301, PT 303, PT 401, PT 408)

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn "Thông báo điều kiện trúng tuyển và kết quả xét tuyển ĐHCQ năm 2024 theo diện xét tuyển sớm các phương thức tuyển sinh (301, 303, 401, 408):...

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NĂM 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 đối với đối tượng người nước ngoài theo các nội dung sau:...

KẾ HOẠCH NHẬP HỌC THẠC SĨ, TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2024

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo "Kế hoạch nhập học Thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2024" như sau:...

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NHẬP HỌC LỚP 10 THPT CHUYÊN KHXH&NV NĂM 2024

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN thông báo "Kế hoạch nhập học lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2024"....

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên KHXH&NV năm 2024

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN thông báo kết quả phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên KHXH&NV năm 2024 như sau:...

Công bố điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2024

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ kì thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2024 như sau:...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?