Tin tức

Thông báo sơ đồ khu vực thi, hướng dẫn thí sinh dự thi lớp 10 THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2024

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo sơ đồ khu vực thi và hướng dẫn thí sinh dự thi lớp 10 THPT Chuyên năm 2024:...

Tra cứu SBD, phòng thi, địa điểm thi THPT chuyên KHXH&NV năm 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội Thông báo tra cứu Số báo danh, phòng thi, địa điểm thi tuyển sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên KHXH&NV năm 2024 như sau:...

Thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển thạc sĩ đợt 1 năm 2024

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo tới các thí sinh lịch phỏng vấn xét tuyển thạc sĩ đợt 1 năm 2024:...

Tra cứu hồ sơ đăng ký tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên KHXH&NV năm 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tra cứu hồ sơ đăng ký tuyển sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên KHXH&NV năm 2024 như sau:...

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2024, cụ thể như sau:...

Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo: " Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội "....

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?