Tin tức

Hướng dẫn đăng ký hồ sơ dự thi trực tuyến lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) - Đại học Quốc gia Hà Nội Hướng dẫn đăng ký hồ sơ dự thi trực tuyến lớp10 Trường THPT Chuyên KHXH&NV năm 2024 như sau:...

Thông báo Tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2024 (Bổ sung)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ Quản lí văn hoá (mã số 9229042) theo các nội dung sau:...

Thông báo Tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ người nước ngoài năm 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2024 đối với đối tượng người nước ngoài theo các nội dung sau: Thông tin chi tiết Thông báo: TẠI ĐÂY...

Thông báo điều chỉnh lịch tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên KHXH&NV năm 2024

Căn cứ Thông báo số 1646/TB-XHNV ngày 25 tháng 03 năm 2024 Về việc tuyển sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024, do một số điều kiện khách quan trong kế hoạch công tác của Nhà trường, Hội đồng tuyển sinh lớp 10 Trung học phổ thông chuyên KHXH&NV thông báo điều chỉ...

Thông báo tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn năm 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tuyển sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông (THPT) Chuyên KHXH&NV năm 2024 như sau:...

Thông báo Tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2024 với 36 chương trình đào tạo thạc sĩ (tổng 300 chỉ tiêu cả năm) và 30 chương trình đào tạo tiến sĩ (tổng 120 chỉ tiêu cả năm) theo các nội dung sau:...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?