Tuyển sinh ngắn hạn

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài” đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh khoá đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ "Phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài" như sau:...

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Kỹ năng quản trị website” đợt 1 năm 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh khóa đào tạo cấp chứng chỉ " Kỹ năng quản trị website ", nội dung cụ thể như sau:...

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông” đợt 1 năm 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh Khóa đào tạo cấp chứng chỉ " Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông ", nội dung cụ thể như sau:...

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Nghiệp vụ truyền thông và quan hệ công chúng” đợt 3 năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh Khóa đào tạo cấp chứng chỉ " Nghiệp vụ truyền thông và quan hệ công chúng ", nội dung cụ thể như sau:...

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Kỹ năng dẫn chương trình” đợt 1 năm 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh Khóa đào tạo cấp chứng chỉ " Kỹ năng dẫn chương trình nội dung cụ thể như sau:...

Thông báo tuyển sinh Khóa đào tạo “Kỹ năng viết tin, bài cho báo điện tử” đợt 1 năm 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo về kế hoạch tuyển sinh Khóa đào tạo cấp chứng chỉ " Kỹ năng viết tin, bài cho báo điện tử ", nội dung cụ thể như sau:...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?