Thông tin tuyển sinh

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2024, cụ thể như sau:

TT Nội dung công việc Thời gian thực hiện Đơn vị thực hiện
I CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024
 1.  
Thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 và các tiểu ban chuyên môn (nếu có) của Nhà trường. Báo cáo ĐHQGHN Tháng 3/2024 - Phòng Đào tạo
 1.  
Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 (Lần 1) 25/3/2024 - Hội đồng TS
- Ban thư ký HĐTS
 1.  
Ban hành và công khai Kế hoạch, Quy chế tuyển sinh trên trang thông tin của đơn vị và của ĐHQGHN Trước ngày 20/4/2024 - Phòng Đào tạo
 1.  
Khai báo cơ sở dữ liệu ngành trên hệ thống HEMIS phục vụ công tác xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 Trước ngày 30/4/2024 - Ban thư ký HĐTS
và các phòng ban khác
 1.  
Xây dựng, ban hành và công khai kế hoạch chi tiết, Quy định/Quy trình/Hướng dẫn tuyến sinh của đơn vị trên trang thông tin điện tử của đơn vị và Báo cáo ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐHQGHN Trước ngày khi công bố Đề án thi/tuyển sinh - Phòng Đào tạo
 1.  
Xây dựng Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 và Báo cáo BCĐTS ĐHQGHN Trước 17h00  ngày 05/5/2024 - Hội đồng Tuyển sinh
- Ban thư ký HĐTS
 1.  
Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 (Lần 2) Trước ngày 15/5/2024 - Hội đồng TS
- Ban thư ký HĐTS
 1.  
Công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 trên trang thông tin điện tử của ĐHQGHN và trang thông tin tuyển sinh của Trường Trước 17h ngày 15/5/2024 - Ban Thư ký tuyển sinh, Trung tâm TT và CNTT
 1.  
Tham gia tập huấn Quy chế tuyển sinh, Hệ thống báo cáo tuyển sinh của Bộ GD-ĐT (theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT) Chậm nhất ngày 15/6/2024 - Thường trực HĐTS và Ban thư ký HĐTS
 1.  
Tham gia Thử nghiệm, tập huấn phần mềm Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (hệ thống) của Bộ GD&ĐT (theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT) Chậm nhất ngày 15/6/2024 - Thường trực HĐTS và Ban thư ký HĐTS
 1.  
Cập nhật Thông tin tuyển sinh ĐHCQ năm 2024 vào Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (trang nghiệp vụ) Trước ngày 15/6/2024 - Ban thư ký HĐTS
 1.  
Tham gia thực hành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, nộp lệ phí dịch vụ tuyển sinh (lệ phí xét tuyển) Chậm nhất ngày 25/7/2024 - Ban thư ký HĐTS
 1.  
Tham gia họp Ban chỉ đạo tuyển sinh của ĐHQGHN (Lần 1) Dự kiến giữa tháng 7/2024 - Thường trực Hội đồng TS
 1.  
Tham gia hoạt động tư vấn tuyển sinh trực tuyến tại ĐHQGHN (trong thời gian thí sinh đăng ký xét tuyển) Dự kiến giữa tháng 7/2024 - Chủ tịch HĐTS
- Ban thư ký HĐTS
- TTTT và CNTT
 1.  
Họp Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 (Lần 4) Dự kiến 19/7/2024 - Hội đồng TS
- Ban thư ký HĐTS
 1.  
Xác định và công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của các ngành đào tạo (mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển) trên Hệ thống của Bộ GD-ĐT và website của Trường Trước 17h00, ngày 21/7/2024 - Hội đồng tuyển sinh
- Ban Thư ký HĐTS
 1.  
Tham gia hoạt động tư vấn tuyển sinh do báo Tuổi trẻ tổ chức tại ĐH Bách khoa HN (đợt 2) Dự kiến ngày 21/7/2024 - Chủ tịch HĐTS
- Ban Thư ký
- TTTT và CNTT
- Các đơn vị đào tạo
 1.  
Tư vấn, hỗ trợ TS đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (không giới hạn số lần) trong thời gian quy định. Từ 18/7 – 17h00 ngày 30/7/2024 - Ban Thư ký HĐTS
 1.  
Tham gia chạy thử nghiệm, tập huấn công tác xử lý nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT) theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT. Chậm nhất ngày 06/8/2024 - Ban Thư ký HĐTS
 1.  
Trực chỉ đạo công tác xét tuyển, lọc ảo Từ ngày 13/8/2024 đến 17h00 ngày 17/8/2024 - Thường trực HĐTS
- Ban thư ký HĐTS
 1.  
- Tải dữ liệu, thông tin xét tuyển; điểm thi tốt nghiệp; kết quả học tập cấp THPT trên Hệ thống; điểm các kỳ thi (nếu có)
- Tổ chức xét tuyển theo quy định
Từ ngày 13/8/2024 đến 17h00 ngày 17/8/2024 - Thường trực HĐTS
- Ban thư ký HĐTS
 1.  
Xử lý nguyện vọng trên Hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (lọc ảo theo kế hoạch của nhóm Miền Bắc và Bộ GD&ĐT) Từ ngày 13/8/2024 đến 17h00 ngày 17/8/2024 - Thường trực HĐTS
- Ban thư ký HĐTS
 1.  
Tham dự họp Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐHCQ năm 2024 của ĐHQGHN (Lần 2) Dự kiến giữa tháng 8/2024 - Thường trực HĐTS
- Ban thư ký HĐTS
 1.  
Họp Hội đồng TS ĐHCQ năm 2024 (Lần 5) Dự kiến 17/8/2024 - HĐTS
- Ban thư ký HĐTS
 1.  
Báo cáo Ban chỉ đạo TSĐHCQ ĐHQGHN kết quả xét tuyển, lọc ảo trước khi nhập kết quả lên Hệ thống lọc ảo (lần cuối); Báo cáo điểm trúng tuyển (dự kiến) trước khi công bố kết quả trúng tuyển Trước 14h ngày 17/8/2024 - Thường trực HĐTS
- Ban thư ký HĐTS
 1.  
Công bố điểm trúng tuyển đợt 1 năm 2024 trên trang điện tử của ĐHQGHN và của Trường Chậm nhất ngày 18/8/2024 - Thường trực HĐTS
- Ban thư ký HĐTS
- TTTT&CNTT
 1.  
Thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 Trước 17h00 ngày 19/8/2024 - Ban thư ký HĐTS
 1.  
Thông báo và hướng dẫn thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 qua Cổng thông tin tuyển sinh của ĐHQGHN và của Bộ GD&ĐT Trước 17h00, ngày 27/08/2024 - Ban thư ký HĐTS
 1.  
Cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học đợt 1 vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh Bộ GD&ĐT Tháng 9/2024 - Ban thư ký HĐTS
 1.  
Chuẩn bị giấy thông báo trúng tuyển trên danh sách thí sách trúng tuyển do Ban Thư ký HĐTS cung cấp và Gửi Giấy thông báo trúng tuyển cho các thí sinh trúng tuyển đợt 1 Từ ngày 19/8/2024 đến Trước 17h00, ngày 24/8/2024 - Phòng Đào tạo
- Phòng CT&CTHSSV
 1.  
Tổ chức nhập học cho các thí sinh trúng tuyển đợt 1 đã xác nhận nhập học Từ ngày 19/8/2024 đến 17h ngày 27/8/2024 - Phòng CT&CTHSSV chủ trì
- Phòng Đào tạo
- Phòng KH-TC
- Các đơn vị đào tạo
 1.  
Thông báo tuyển sinh đợt bổ sung đối với các ngành còn chỉ tiêu (nếu có) Từ ngày 28/8/2024 đến ngày 06/09/2924 - Hội đồng tuyển sinh
- Ban thư ký HĐTS
 1.  
Tổ chức xét tuyển đợt bổ sung (nếu có);
 
Trước ngày 20/9/2024 - Hội đồng tuyển sinh
- Ban thư ký HĐTS
 1.  
Chuẩn bị và Gửi Giấy Thông báo thí sinh trúng tuyển đợt bổ sung (nếu có); Tổ chức nhập học đợt bổ sung (nếu có) Trước ngày 20/9/2024 - Phòng CT&CTHSSV
- Phòng Đào tạo
- Phòng KH-TC
- Các đơn vị đào tạo
 1.  
Hoàn thành công tác xét tuyển vào CTĐT chất lượng cao Trước ngày 28/9/2024 - Phòng Đào tạo
 1.  
Hoàn thành công tác tuyển sinh ĐHCQ năm 2024, gửi về ĐHQGHN (qua Ban Đào tạo):
- Danh sách thí sinh trúng tuyển
- Danh sách sinh viên năm thứ nhất
- Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh ĐHCQ năm 2024
Trước 28/9/2024 - Phòng Đào tạo
- Phòng CT&CTHSSV
 1.  
Báo cáo ĐHQGHN kết quả tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 Trước ngày 01/10/2024 - Phòng Đào tạo
- Phòng CT&CTHSSV
 1.  
Hậu kiểm công tác tuyển sinh ĐHCQ năm 2024 theo kế hoạch của ĐHQGHN Từ ngày 02-
20/10/2024
- Thường trực HĐTS
- Ban thư ký HĐTS
 1.  
Nộp kinh phí tuyển sinh về Văn phòng ĐHQGHN theo quy định Trước 31/10/2024 - Phòng KH - TC
 1.  
Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2024 Trước 20/11/2024 - Hội đồng tuyển sinh
- Ban thư ký HĐTS
 1.  
Báo cáo Bộ GD-ĐT về công tác tuyển sinh năm2024 Trước 31/12/2024 - Thường trực HĐTS
- Ban thư ký HĐTS
II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÉT TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN SỚM
 1.  
Xây dựng Hướng dẫn xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo các phương thức khác, xét tuyển theo quy định của ĐHQGHN và thông báo trên cổng thông tin điện tử của đơn vị, ĐHQGHN để thí sinh biết cách thức nộp hồ sơ, đăng ký xét tuyển, nộp lệ phí xét tuyển; Báo cáo Ban chỉ đạo ĐHQGHN. Trước 17h ngày 15/5/2024 - Thường trực HĐTS và Ban thư ký HĐTS
 1.  
- Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và ƯTXT theo quy định của Bộ GD-ĐT
- Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển sớm (sử dụng kết quả thi ĐGNL và các phương thức tuyển sinh khác)
Trước 17h ngày 20/6/2024
 
- Ban thư ký HĐTS
 1.  
Tổ chức xét tuyển thẳng, thông báo kết quả cho thí sinh và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng lên Hệ thống của Bộ GD&ĐT. Báo cáo Ban chỉ đạo TS của ĐHQGHN kết quả xét tuyển. Trước 17h00 ngày 10/7/2024 - Hội đồng tuyển sinh
- Ban thư ký HĐTS
 1.  
Họp Hội đồng TS ĐHCQ năm 2024 (Lần 3) Trước ngày 09/7/2024 - Hội đồng tuyển sinh theo QĐ
 1.  
Thí sinh trúng tuyển diện xét tuyển thẳng xác nhận nhập học trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT Từ ngày 22/7/2024 đến 17h00 ngày 31/7/2024 - Thường trực HĐTS và Ban thư ký HĐTS
 1.  
Tổ chức xét tuyển sớm và thông báo kết quả cho thí sinh để ĐKXT trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT, cập nhật danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm lên Hệ thống của Bộ GD&ĐT (xét tuyển lần 1). Báo cáo Ban chỉ đạo TS ĐHQGHN kết quả xét tuyển. Trước 17h00 ngày 10/7/2024 - Hội đồng tuyển sinh
- Ban thư ký HĐTS

Văn bản kèm theo: TẠI ĐÂY

Trân trọng thông báo!
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?