Tin tức

Thông báo danh sách phòng thi sát hạch tiếng Anh cho sinh viên khóa QH-2019-X

Phòng Đào tạo thông báo thời gian và danh sách sinh viên khóa QH-2019-X (K64) tham gia thi sát hạch tiếng Anh vào sáng thứ 7, ngày 24/8/2019.

1. Thời gian: 08h15, ngày 24/08/2019

2. Danh sách phòng thi:
 
Ngành Phòng Ngành Phòng
Tâm lý học AB101 Đông Nam Á học G301
AB102 G302
Quản trị văn phòng AB201 Lưu trữ học G303
AB202 Ngôn ngữ học G305
Quốc tế học AB302 Lịch sử G304
AB303
Khoa học quản lý AB401 Văn học G402
AB402
Thông tin - Thư viện BC201 G403
Nhật Bản học G306 Quản lý thông tin (CTĐT CLC TT23) G404
Khoa học quản lý  (CTĐT CLC TT23) E201 Công tác xã hội G406
Báo chí (CTĐT CLC TT23) E203
Báo chí G102 Việt Nam học G407
G103 G408
Quản lý thông tin G104 Xã hội học G501
Quản trị khách sạn G105 G502
G106 Tôn giáo học I102
Quan hệ công chúng G203 I103
Triết học G204 Nhân học I301
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành G205
G206 Chính trị học I501
    I502

Xem danh sách sinh viên cụ thể của từng phòng thi TẠI ĐÂY

3. Lưu ý:

- Sinh viên khi dự thi bắt buộc mang theo 1 trong các giấy tờ sau: chứng minh thư nhân dân/ căn cước công dân; hộ chiếu; giấy phép lái xe
- Mang theo bút chì, bút bi, tẩy để làm bài thi trắc nghiệm
 
 
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?