Thông tin tuyển sinh

THÔNG BÁO điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2 năm 2021

Căn cứ Công văn số 2455/ĐHQGHN-ĐT ngày 20/8/2021 của ĐHQGHN, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trân trọng thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ đợt 2 năm 2021.

1. Thời gian đăng kí dự thi trực tuyến:  đến 17h00 ngày 24/9/2021
Địa chỉ đăng kí trực tuyến: http://tssdh.vnu.edu.vn
2. Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển thẳng thạc sĩ và hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh: trước 17h00 ngày 24/9/2021
3. Thời gian xét tuyển thẳng thạc sĩ: từ 04-08/10/2021
(Trong trường hợp thí sinh không đạt điều kiện xét tuyển thẳng thạc sĩ, sẽ được chuyển sang danh sách dự thi như đối tượng thi tuyển)
4. Thời gian xét tuyển hồ sơ nghiên cứu sinh: hoàn thành trước 08/11/2021
5. Thời gian thi tuyển thạc sĩ: ngày 23-24/10/2021, cụ thể:
+ Sáng 23/10: tập trung thí sinh và thi môn Cơ bản/Đánh giá năng lực
+ Chiều 23/10: thi môn Cơ sở
+ Sáng 24/10: thi môn Ngoại ngữ
(Lưu ý: Thí sinh diện xét tuyển thẳng nhưng không có minh chứng miễn ngoại ngữ phải dự thi môn Ngoại ngữ vào sáng ngày 24/10)
6. Công bố thông tin danh sách dự thi, số báo danh, địa điểm thi: dự kiến có trước 17h00 ngày 19/10/2021.
Các nội dung khác về điều kiện, đối tượng tuyển sinh vẫn thực hiện theo Thông báo tuyển sinh đã ban hành (xem TẠI ĐÂY).

Xin trân trọng thông báo./.
 
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?