Đào tạo ngành 2 (bằng kép)

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) năm 2022

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) năm 2022 với 250 chỉ tiêu.

Xem chi tiết thông báo TẠI ĐÂY
1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?