Tin tức

Tuyển sinh khoá đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ "Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông"

Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh khóa ngắn hạn "Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông" cho các đối tượng có nhu cầu học lấy chứng chỉ ngắn hạn về Báo chí Truyền thông....

Phương thức xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 (dự kiến)

Năm 2022, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tuyển sinh 1.680 chỉ tiêu đại học chính quy cho 31 ngành/chương trình đào tạo với 05 phương thức xét tuyển....

Infographic Tuyển sinh sau đại học năm 2022: Nhiều quy định thuận lợi cho người học

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2022 cho 44 chuyên ngành đào tạo bậc Thạc sỹ và 31 chuyên ngành bậc Tiến sĩ....

Tuyển sinh lớp 10 Chuyên 2022: Tăng chỉ tiêu và nhiều thuận lợi cho thí sinh

Năm 2022, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tuyển sinh 180 chỉ tiêu lớp 10 Chuyên (tăng 30 chỉ tiêu so với năm 2021) và các thí sinh sẽ chỉ phải thi trong một ngày 29/5/2022....

Tuyển sinh khoá đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ “Kĩ năng viết kịch bản điện ảnh và truyền hình" năm 2022

Khoá học Kĩ năng viết kịch bản điện ảnh và truyền hình với mục đích đào tạo những kĩ năng cơ bản và thực tế cho học viên tiếp cận ngành biên kịch điện ảnh, truyền hình, đáp ứng nhu cầu phát sóng của các kênh truyền hình ngày càng cao và càng mở rộng hiện nay. Sau 13 khóa học, nhiều học viên xuất sắc đã bén duyên với nghề biên kịch và có các sản phẩm được nhiều hãng phim, công ty uy tín chấp nhận, ...

Tuyển sinh khoá đào tạo ngắn hạn cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng kiến thức - nghiệp vụ Tâm lý học" năm 2022

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh Khóa học ngắn hạn bồi dưỡng kiến thức Tâm lý học cho các đối tượng có nhu cầu học lấy chứng chỉ ngắn hạn về Tâm lý học trong năm 2022...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?