Tra cứu kết quả

Thông báo mở lớp bổ túc kiến thức dự thi cao học chuyên ngành khoa học quản lý và chuyên ngành quản lý khoa học và công nghệ năm 2015

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội mở lớp bổ túc kiến thức đại học cho các đối tượng có nhu cầu dự thi thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ và chuyên ngành Khoa học quản lý trong năm 2016, cụ thể như sau:

1. Đối tượng bồi dưỡng:

Đối với chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ: Những người đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chuyên tu, tại chức hoặc mở rộng các ngành, là lãnh đạo hoặc chuyên viên các đơn vị quản lý khoa học, công nghệ của các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, các tổ chức phi chính phủ và phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý, hoạch định chính sách khoa học và công nghệ.

Đối với chuyên ngành Khoa học quản lý: Những người đã có bằng tốt nghiệp đại học các ngành gần gồm: Quản lý công, Chính sách công, Chính sách Khoa học và Công nghệ, Hành chính công; Quản lý nhân lực; Quản trị kinh doanh; Chính trị học; Quản lý kinh tế, Khoa học môi trường; Điều khiển học kinh tế, Quản lý công nghệ và doanh nghiệp, Quản lý Môi trường, Quản lý giáo dục, Xã hội học, Công tác xã hội, Quản lý du lịch và phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành dự thi.

2. Địa điểm mở lớp: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 336, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

3. Thời gian đào tạo: Từ ngày 23/11/2015 đến ngày 16/3/2016

4. Hồ sơ đăng ký học:

+ Đơn đăng ký học (có xác nhận của cơ quan về thời gian và vị trí công tác);

+ Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền nơi cư trú);

+ Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (có công chứng).

5. Nơi nộp hồ sơ

Văn phòng Khoa Khoa học quản lý, Phòng 110, nhà B, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

– Điện thoại liên hệ: 04.35586013             – Email: vuhaitrang10386@gmail.com

6. Hạn cuối nộp hồ sơ: Ngày 21 tháng 11 năm 2015.


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?