Tra cứu kết quả

Thông tin nhập học đối với sinh viên trúng tuyển ngành 2 năm 2015

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo thông tin nhập học đối với sinh viên trúng tuyển ngành 2 năm 2015 như sau:

1.Thời gian, địa điểm nhận giấy báo nhập học:

– Thời gian: Từ ngày 09/09/2015 đến hết ngày 15/09/2015 (trừ thứ 7, Chủ nhật)

– Địa điểm: Phòng Đào tạo (Phòng 604, nhà E), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Lưu ý: Sinh viên có thể chuẩn bị thủ tục nhập học theo hướng dẫn ở mục 2 và nhận giấy báo nhập học trong buổi đến làm thủ tục nhập học tại Trường.

2. Thời gian, địa điểm và thủ tục nhập học:

Thời gian: Từ 10/09/2015 đến 18/09/2015 (trừ thứ 7, Chủ nhật)

Địa điểm: Phòng Chính trị và Công tác sinh viên (Phòng 408, Nhà E), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

– Thủ tục nhập học:

+ Giấy báo nhập học: Bản chính và 02 bản photocopy

+ Bản Thông tin sinh viên chương trình đào tạo ngành 2 (tải về TẠI ĐÂY), có dán ảnh được đóng dấu giáp lai và xác nhận của đơn vị quản lý sinh viên.

+ Giấy khai sinh: 01 bản sao y bản chính hoặc 01 bản photocopy có công chứng.

+ 02 ảnh 3 x 4

+ Các khoản tiền:

– Làm thẻ sinh viên, lệ phí nhập học:              100.000đ

– Học phí (tạm đóng):                                   1.500.000đ

3. Hướng dẫn sinh viên trúng tuyển ngành 2 năm 2015 đăng ký thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2015 – 2016

Để đăng ký thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2015 – 2016, sinh viên trúng tuyển ngành 2 xem kỹ các nội dung sau:

3.1 Thời khóa biểu chung của sinh viên Trường ĐH KHXH&NV và thời khóa biểu (dự kiến) dành riêng cho sinh viên ngành 2 trong học kỳ I, năm học 2015-2016

– Thời khóa biểu chung của sinh viên Trường ĐH KHXH&NV: XEM TẠI ĐÂY

– Thời khóa biểu (dự kiến) dành riêng cho sinh viên ngành 2: XEM TẠI ĐÂY

3.2 Đăng ký thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2015 – 2016

– Các thức đăng ký: Sau khi xem kỹ thông tin về các học phần của ngành 2 (mục 3.3) và thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2015 – 2016 (mục 3.1), sinh viên chọn các học phần phù hợp và đăng ký theo mẫu “Đơn đăng ký thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2015 – 2016” (tải về TẠI ĐÂY).

– Thời hạn đăng ký: Từ ngày 09/09 đến hết ngày 13/09/2015, sinh viên gửi “Đơn đăng ký thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2015 – 2016” về Phòng Đào tạo, Trường ĐH KHXH&NV theo địa chỉ email: hongnv15@gmail.com.

– Thời gian học:

+ Với các học phần thuộc thời khóa biểu chung, sinh viên bắt đầu tham gia học từ ngày 14/09/2015 theo lịch học đã đăng ký.

+ Với các học phần thuộc thời khóa biểu riêng cho sinh viên ngành 2, sinh viên bắt đầu học từ ngày 28/09/2015 (trong trường hợp học phần có đủ số lượng sinh viên đăng ký để tổ chức giảng dạy).

3.3 Thông tin các học phần cần tích lũy của ngành đào tạo thứ 2

– Ngành Lịch sử: XEM TẠI ĐÂY

– Ngành Báo chí bao gồm:

1-CTĐT ngành 2 Báo chí liên thông với các CTĐT  ngành 1 gồm Chính trị học và Triết họcXem tại đây
2-CTĐT ngành 2 báo chí liên thông với các CTĐT  ngành 1 gồm Công tác xã hội, Đông phương học, Lịch sử, Nhân học, Lưu trữ học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Tâm lý học, Thông tin học, Việt Nam học, Xã hội họcXem tại đây
3-CTĐT ngành 2 báo chí liên thông với CTĐT  ngành 1 – Khoa học quản lýXem tại đây
4-CTĐT ngành 2 báo chí liên thông với CTĐT  ngành 1 – Quốc tế học
Xem tại đây
5-CTĐT ngành 2 báo chí liên thông với các CTĐT  ngành 1 gồm Văn học và Hán NômXem tại đây
6-CTĐT ngành 2báo chíliên thông với các CTĐT  ngành 1 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, gồm Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Ả Rập, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung quốcXem tại đây
7-CTĐT ngành 2báo chíliên thông với các CTĐT  sư phạm ngành 1 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, gồm Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm tiếng Đức, Sư phạm tiếng Nhật, Sư phạm tiếng Nga, Sư phạm tiếng Pháp, Sư phạm tiếng TrungXem tại đây

– Ngành Khoa học quản lý bao gồm:

1-CTĐT ngành 2 Khoa học quản lí liên thông với các CTĐT  sư phạm ngành 1 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, gồmSư phạm tiếng Anh, Sư phạm Đức, Sư phạm Nga, Sư phạm Nhật, Sư phạm Pháp, Sư phạm Trung QuốcXem tại đây
2-CTĐT ngành 2 Khoa học quản lí liên thông với các CTĐT  ngành 1 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, gồmNgôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Ả Rập Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nga, ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung QuốcXem tại đây
3-CTĐT ngành 2 Khoa học quản lí liên thông với các CTĐT  ngành 1Ngôn ngữ Anh (hướng chuyên ngành Quản trị học) của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHNXem tại đây
4-CTĐT ngành 2 Khoa học quản lí liên thông với CTĐT  ngành 1Báo chíXem tại đây
5-CTĐT ngành 2 Khoa học quản lí liên thông với các CTĐT  ngành 1 gồm Lưu trữ học, Thông tin họcXem tại đây
6-CTĐT ngành 2 Khoa học quản lí liên thông với CTĐT  ngành 1 – Quốc tế họcXem tại đây
7-CTĐT ngành 2 Khoa học quản lí liên thông với CTĐT  ngành 1 – Tâm lý họcXem tại đây
8-CTĐT ngành 2 Khoa học quản lí liên thông với CTĐT  ngành 1 – Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hànhXem tại đây
9-CTĐT ngành 2 Khoa học quản lí liên thông với các CTĐT  ngành 1 gồm Chính trị học, Công tác xã hội, Đông phương học, Hán Nôm, Lịch sử, Nhân học, Quốc tế học, Triết học, Văn học, Việt Nam học, Xã hội học,Xem tại đây

– Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành bao gồm:

1-CTĐT ngành 2 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành liên thông với các CTĐT  ngành 1 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, gồm Ngôn ngữ Đức, Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, Nga (định hướng chuyên ngành du lịch)Xem tại đây
2-CTĐT ngành 2 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành liên thông với các CTĐT ngành 1 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, gồm Ngôn ngữ Anh, Ả Rập, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Nga, Pháp và Trung QuốcXem tại đây
3-CTĐT ngành 2 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành liên thông với CTĐT sư phạm ngành 1 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, gồm Ngôn ngữ Hàn Quốc (định hướng chuyên ngành Du lịch)Xem tại đây
4-CTĐT ngành 2 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành liên thông với các CTĐT  sư phạm ngành 1 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, gồm Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Nhật, Tiếng Đức, Tiếng Pháp và Tiếng TrungXem tại đây
5-CTĐT ngành 2 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành liên thông với CTĐT  ngành 1 – Báo chíXem tại đây
6-CTĐT ngành 2 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành liên thông với các CTĐT  ngành 1 gồm Chính trị học, Công tác xã hội, Hán Nôm, Lịch sử, Nhân học, Triết học, Việt Nam học, Văn học, Xã hội họcXem tại đây
7-CTĐT ngành 2 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành liên thông với CTĐT  ngành 1 – Đông phương họcXem tại đây
8-CTĐT ngành 2 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành liên thông với CTĐT  ngành 1 – Khoa học quản líXem tại đây
9-CTĐT ngành 2 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành liên thông với các CTĐT  ngành 1 gồm Lưu trữ học, Thông tin họcXem tại đây
10-CTĐT ngành 2 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành liên thông với CTĐT  ngành 1 – Quốc tế họcXem tại đây
11-CTĐT ngành 2 Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành liên thông với CTĐT ngành 1 – Tâm lý họcXem tại đây

– Ngành Quốc tế học bao gồm:

1-CTĐT ngành 2 Quốc tế học liên thông với các CTĐT  ngành 1 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, gồm Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Ả Rập, Ngôn ngữ Nhật Bản, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Trung QuốcXem tại đây
2-CTĐT ngành 2 Quốc tế học liên thông với các CTĐT  sư phạm ngành 1 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN, gồm Tiếng Anh, Nhật Bản, Đức, Pháp, Trung Quốc, Tiếng NgaXem tại đây
3-CTĐT ngành 2 Quốc tế học liên thông với CTĐT  ngành 1 – Báo chíXem tại đây
4-CTĐT ngành 2 Quốc tế học liên thông với các CTĐT  ngành 1 gồm Chính trị học, Công tác xã hội, Nhân học, Tâm lý học, Lịch sử, Triết học và Xã hội họcXem tại đây
5-CTĐT ngành 2 Quốc tế học liên thông với CTĐT  ngành 1 – Đông phương họcXem tại đây
6-CTĐT ngành 2 Quốc tế học liên thông với CTĐT  ngành 1 – Hán NômXem tại đây
7-CTĐT ngành 2 Quốc tế học liên thông với các CTĐT  ngành 1 gồm Khoa học quản lý, Lưu trữ học, Quản trị DVDL&LH, Thông tin học, Văn học, Việt Nam họcXem tại đây

 


1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?