Thông tin tuyển sinh

KẾ HOẠCH NHẬP HỌC THẠC SĨ, TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2024

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo "Kế hoạch nhập học Thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2024" như sau:...

Công bố điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2024

Hội đồng tuyển sinh Sau đại học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ kì thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2024 như sau:...

Thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển thạc sĩ đợt 1 năm 2024

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo tới các thí sinh lịch phỏng vấn xét tuyển thạc sĩ đợt 1 năm 2024:...

Thông báo Tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2024 (Bổ sung)

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ Quản lí văn hoá (mã số 9229042) theo các nội dung sau:...

Thông báo Tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ người nước ngoài năm 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2024 đối với đối tượng người nước ngoài theo các nội dung sau: Thông tin chi tiết Thông báo: TẠI ĐÂY...

Thông báo Tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2024

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2024 với 36 chương trình đào tạo thạc sĩ (tổng 300 chỉ tiêu cả năm) và 30 chương trình đào tạo tiến sĩ (tổng 120 chỉ tiêu cả năm) theo các nội dung sau:...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?