Thông tin tuyển sinh

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NHẬP HỌC THẠC SĨ, TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo thủ tục nhập học cho thí sinh trúng tuyển thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2023 như sau:...

Thông báo danh sách trúng tuyển và kế hoạch nhập học thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2023

Căn cứ quyết định số 1827/QĐ-ĐHQGHN ngày 29/5/2023 của Đại học Quốc Gia Hà Nội về việc phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo sau đại học đợt 1 năm 2023...

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2023 với 44 chuyên ngành thạc sĩ và 31 chuyên ngành tiến sĩ....

Thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển thạc sĩ đợt 1 năm 2023

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo tới các thí sinh lịch phỏng vấn xét tuyển thạc sĩ đợt 1 năm 2023...

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển thạc sĩ tiến sĩ năm 2023

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển thạc sĩ tiến sĩ năm 2023...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?