Tra cứu kết quả

Thông tin nhập học và danh sách thí sinh trúng tuyển chương trình dự bị đại học năm 2015

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố danh sách thí sinh trúng tuyển chương trình dự bị đại học năm 2015 như sau: 1. Danh sách thí sinh trúng tuyển chương trình dự bị đại học, chi tiết xem tại đây 2. Thông tin nhập học chương trình dự bị đại học: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phối hợp với Trường Dự bị đại học dân tộc Trung ương Việt Trì tổ chức chương ...

Tuyển sinh CTĐT chất lượng cao của khóa 2015: Giải đáp về phương thức xét tuyển. dạng thức bài thi và hướng dẫn làm bài thi vào 9h, 04/9/2015

9h00, 04/9/2015, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức tư vấn tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 các chương trình đào tạo chất lượng cao, trong đó tập trung Giải đáp về các dạng thức bài thi viết luận, bài thi tiếng Anh, cách xét tuyển và hướng dẫn cách làm bài. - Thành phần: + Toàn bộ sinh viên trúng tuyển và nhập học các ngành Khoa học quản lý, Lịch sử, Ngôn n...

Thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2015 lớp Pháp ngữ chuyên ngành Tâm lí học lâm sàng

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học chính quy ở Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 967/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/3/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học KHXH&NV ban hành kế hoạch tuyển sinh lớp Pháp ngữ chuyên ngành Tâm lí học lâm sàng (cả chương trình đào tạo chuẩn và chương trình chất lượng cao) như sau : 1. Chỉ tiêu tuyển sinh : 20 2. Phương thức và đối tượng tuy...

Thông báo điều chỉnh ngưỡng điểm ĐKXT vào các CTĐT chất lượng cao năm 2015

Căn cứ Công văn bản số 1911/XHNV-ĐT, ngày 13/8/2015 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc ban hành kế hoạch tuyển sinh đào tạo chính quy năm 2015 các chương trình đào tạo chất lượng cao ; Căn cứ Quyết định số 3059/QĐ-ĐHQGHN, ngày 21/8/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc điều chỉnh điểm ngưỡng tuyển vào đại học chính quy đợt 1 năm 2015 một số ngành của Trư...

Danh sách thí sinh ĐKXT đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2015

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn công bố danh sách thí sinh ĐKXT đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2015, tính đến hết ngày 31/8/2015. Danh sách cập nhật ngày 27/8/2015, chi tiết thí sinh xem tại đây Danh sách cập nhật ngày 28/8/2015, chi tiết thí sinh xem tại đây Danh sách cập nhật ngày 29/8/2015, chi tiết thí sinh xem tại đây Danh sách cập nhật ngày 30/8/2015, chi tiết thí s...

Quy chế tuyển sinh ĐH năm 2015

Ngày 18/3/2015, ĐHQGHN đã ban hành Quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2015. Xem chi tiết tại đây ....

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?