Thông tin tuyển sinh

Kết quả phúc khảo kì thi tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2014

Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN) thông báo kết quả phúc khảo kì thi tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2014. Xem chi tiết tại đây....

Tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2014. Danh sách các chuyên ngành tuyển sinh. TT Tên chuyên ngành Mã số Đào tạo cao học 1 Lý luận văn học 60 22 01 20 2 Văn học Việt Nam 60 22 01 21 3 Văn học nước ngoài 60 22 02 45 4 Văn học dân gian 60 22 01 25 5 Hán - Nôm 60 22 01 04 6 Ngôn ngữ học 60 22 02 40 7 Lịch sử thế giới 6...

Điểm chuẩn tuyển sinh thạc sĩ và tiến sĩ đợt 1 năm 2014

Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN) thông báo điểm chuẩn tuyển sinh thạc sĩ và tiến sĩ đợt 1 năm 2014. Xem danh sách: Điểm chuẩn tuyển sinh thạc sĩ Điểm chuẩn tuyển sinh tiến sĩ...

Nhận đơn phúc tra thi SĐH đợt 1 năm 2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN thông báo nhận đơn phúc tra điểm thi kì tuyển sinh sau đại học đợt 1, năm 2014. 1. Thời gian: Từ ngày 19/5/2014 đến hết ngày 29/5/2014 (trừ ngày thứ 7, Chủ nhật) 2. Địa điểm: Phòng Đào tạo Sau đại học (Phòng 609, nhà E) 3. Lệ phí phúc tra: 50.000đ/01 môn thi Hội đồng Tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn không ...

Kết quả tuyển sinh SĐH đợt 1 năm 2014

Trường ĐHKHXH&NV thông báo kết quả tuyển sinh thạc sĩ và tiến sĩ đợt 1 năm 2014. Xem chi tiết: Danh sách kết quả thi thạc sĩ Danh sách kết quả thi tiến sĩ...

Tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2014

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2014 cho các chuyên ngành dưới đây: Đào tạo cao học TT Tên chuyên ngành Mã số 1 Lí luận văn học 60 22 01 20 2 Văn học Việt Nam 60 22 01 21 3 Văn học nước ngoài 60 22 02 45 4 Văn học dân gian 60 22 01 25 5 Hán - Nôm 60 22 01 04 6 Ngôn ngữ học 60 22 02 40 7 Lịch sử thế giới 60 22 03 1...

1
Bạn cần hỗ trợ tuyển sinh?